PROMOCJA Miesięczne czesne 0zł

Internet w edukacji? Czemu nie!

W naszej szkole oferujemy Tobie oprócz stałych zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, naukę przy użyciu technologii internetowej. Dzięki temu rozwiązaniu słuchacze kształcą się systematycznie bez konieczności obowiązkowego uczęszczania na zajęcia.

Tradycja i postęp!

Będąc słuchaczem naszej szkoły możesz uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych odbywających się w formie zaocznej średnio co 2 tydzień podczas weekendów. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej formie z wykorzystaniem technologii informacyjnej (laptop, projektor, programy edukacjne ...).

Platforma internetowa.

Dodatkowo dajemy Tobie możliwość korzystania ze specjalnie stworzonej platformy internetowej. Na niej zamieszczane będą materiały i notatki z lekcji w postaci dokumentów tekstowych, prezentacji multimedialnych, zdjęć, rysunków i odsyłaczy do interesujących stron internetowych.

To wygoda!

Każdy słuchacz otrzyma specjalny login, dzięki któremu będzie mógł w czasie nauki korzystać z platformy edukacyjnej. Dzięki internetowemu wspomaganiu Twojej nauki:

 • masz możliwość konsultowania z wykładowcą napotkanych trudności w nauce
 • prześlesz prace semestralne w formie elektronicznej bez konieczności ich drukowania
 • przejrzysz materiały z lekcji i inne interesujące dokumenty edukacyjne wtedy, kiedy masz na to czas i ochotę
 • rozwiniesz umiejętność samodzielnej nauki i poszukiwania informacji
 • podzielisz się informacjami lub zadasz pytanie na przygotowanym do tego celu forum dyskusyjnym słuchaczy i nauczycieli
 • sprawdzisz terminy zjazdów i plan zajęć
 • dowiesz się, które książki są warte przeczytania
 • znajdzesz informacje o czekających Cię egzaminach i zakresie materiału
 • sprawdzisz otrzymane oceny semestralne
 • oszczędzasz swój czas - jeśli nie możesz uczestniczyć w zajęciach, logujesz się do platformy i uczysz samodzielnie, nie masz więc problemu narastających zaległości
 • masz stały kontakt z nauczycielami - jeśli masz trudności ze zrozumieniem materiału, możesz zawsze do nich napisać, przedstawić problem na forum
 • możesz podjąć dowolną pracę - nauka nie przeszkadza Ci w Twojej pracy zawodowej, nasi słuchacze często pracują poza granicami kraju
Dodatkowo dzięki Internetowi:
 • wypełnisz i prześlesz kwestionariusz osobowy do naszej szkoły
 • uporządkujesz zaległości w opłatach
 • zadasz pytanie dotyczące organizacji szkoły

A może eksternistycznie?

Liceum możesz ukończyć również eksternistycznie. Ty wybierasz przedmioty, z których się będziesz przygotowywał w danym czasie. My natomiast oferujemy Tobie pomoc w nauce poprzez Internet oraz konsultacje indywidualne. Egzaminy muszą być zdawane przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej odpowiadającej Twojemu województwu. Szczegóły w zakładace: Eksternistycznie.

*Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, dzięku czemu wydaje państwowe świadectwa, a zaświadczenia honorowane są przez ZUS oraz WKU.

  Copyright © 2008 EduX